КОНКУРСИ

Створення простих програм
14.10.2013

Початковий рівень (3 б)

(дати розвернуті відповіді на запитання в зошиті)

1. Чи допускається присвоювання змінної дійсного типу значення виразу цілого типу?

Допускається тому, що ціле число входить до множини дійсних чисел.

2. Чи допускається присвоювання змінної цілого типу значення дійсного типу?

Ні тому, що дійсне число вимагає більше місце у пам’яті комп’ютера ніж виділяється під збереження цілих чисел.

3. Опишіть структуру програми на мові програмування Delphi.

Uses – розділ підключення додаткових модулів;

Const – розділ опису постійних величин;

Type – розділ створення власних типів змінних;

Var – розділ надавання змінним їх типу;

Begin – початок програми;

End. – Завершення програми.

4. Чи можна в процесі виконання програми змінювати значення констант?

Ні не можна, константа є постійною величиною, що не змінюється під час виконання програми/

5. Опишіть стандартні операції div та mod.

Div – арифметична операція, що знаходить цілу частину від ділення

Наприклад: 8/5=1

Mod – арифметична операція, що визначає остачу при цілочисельному ділені

Наприклад: 8/5=3

6. Опишіть стандартні процедури введення та виведення цілих та дійсних чисел.

Стандартними функціями зчитування чисел з текстового поля в середовищі Delphi є наступні:

Strtoint(текстове поле) – переводить текст у число цілого типу;

Inttostr(х) – переводить ціле число у текст;

Strtofloat(текстове поле) – переводить текст у число дійсного типу;

Foattostr(х) – переводить дійсне число у текст.


Середній рівень (6 б)
/за умови виконання початкового рівня/

(написати програми, користуючись консольним варіантом редактора)

Задано координати трьох точок на площі, визначити периметр та площу трикутника з вершинами у цих точках.

Задача1.1

Задано координати трьох точок на площі, визначити який трикутник вони утворили: правильний, рівнобедрений, різносторонній.

Задача1.2

Розробити програму, що визначає чи можна вставити цеглину зі сторонами a, b та с в отвір зі сторонами x та y.

Задача1.3Достатній рівень (7-9 б)
/за умови виконання початкового рівня/

(написати програму використовуючи об’єктний вид редактора)

Написати програму, що розраховує відстань, що проїде автобус зі швидкістю V1, до тих пір доки його не дожене легковик. Авто відправляється з того ж пункту, що й автобус з затримкою старту в 30 хв. Швидкість авто V2.>

Завантажити файл роз’язку

Написати програму, що переводить ціле число в грошовий формат.
Наприклад: 1050 => 10грн 50 коп.

Завантажити файл роз’язку

Розробити програму, що знаходить суму чисел заданого трицифрового числа.

Завантажити файл роз’язку


Високий рівень (10-12 б)
/за умови виконання початкового рівня/

(написати та оформити програму використовуючи об’єктний вид редактора розрахувати, оформити та попередити можливі помилки користувача.)

Розроби програму, що визначає площі:

   прямокутника:s=a*b;

   Трикутника:s=0,5*a*ha (або будь-яка інша формула)

   Трапеції:s=h*(a+b)/2;

   Круга:s=pi*R2;

В залежності від вибору користувача.

Related posts:

Коментування від Vkontakte
Коментування стандартною формою

Залиште Ваш коментар.

Поля, що позначені * обов'язкові до заповнення.