КОНКУРСИ

Гурток «Історія фізики та техніки»
05.09.2017

Гурток «Історія фізики та техніки»

Фізичні явища оточують нас усюди. Все, що бачимо навколо, – автомобілі і тролейбуси, метро і ескалатор, телебачення і автоматика, атомна енергетика і зв’язок, висотні споруди й мости, механізми і двигуни на фабриках, заводах і побуті – все це працює на основі практичного застосування фізичних законів.

Для поглиблення знань в галузі природничих наук та усвідомлення тісного зв’язку наукових досліджень з виробничим процесом в нашій школі у 2014 – 2015 н.р. для учнів 7 класів був створений гурток “Історія фізики та техніки”, що має дослідницько-експериментальний напрямок.

Пояснювальна записка

Актуальність навчальної програми гуртка спрямована на оволодіння учнями базовими науковими поняттями, розуміння фундаментальних закономірностей природи та технічних систем, цілеспрямоване формування у дітей єдиної природничо-наукової картини світу.

Метою навчальної програми є:

Формування життєвої компетенції особистості в процесі засвоєння знань та усвідомлення цілісності та універсальності фізичних, математичних і технічних методів опису законів природи і техніки.

Основні завдання:

 • – Поглибити знання у галузі природничих наук;
 • – Надати знання окремих фактів історії фізики та техніки;
 • – Сприяти виробленню навичок роботи з науковою, довідниковою, науково-популярною літературо, використання нових інформаційних технологій;
 • – Ознайомити з основами науково-дослідницької діяльності;
 • – Виховувати творчу ініціативність, допитливість, культуру праці;
 • – Виховувати патріотизм, національну гідність.

Програма підготовлена з урахуванням рівня сучасних досягнень фізики та техніки і ґрунтується на Державному стандарті базової загальної середньої освіти. Програма передбачає 1 рік навчання (36 год) і розрахована для учнів 7 класу (12 – 13 років). Склад навчальної групи 20 – 25 учнів. Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного рівня підготовленості. Програма містить теоретичні і практичні заняття.
Програма передбачає виконання учнями різноманітних завдань:

 • – Оволодіння навичками роботи з науковою літературою;
 • – Підготовка повідомлень, оформлення альбомів, тематичних таблиць, газет;
 • – Виготовлення моделей, макетів (мензурки, палетки, термометра, сонячного годинника, парашута, робота, ракети та ін.);
 • – Ознайомлення з будовою і принципом дії фізичних приладів (терези, термометр, мензурка, штангенциркуль, годинник, барометр, ареометр та ін.)
 • – Проведення експериментів, дослідів
  • – вимірювання лінійних розмірів тіл методом рядів, за допомогою штангенциркуля
  • – визначення площі тіл за допомогою палетки
  • – визначення і оцінка екологічного стану навчального кабінету
  • – визначення об’єму сірника, пластикової пляшки
  • – вимірювання маси тіл за допомогою терезів, динамометра, важеля
  • – визначення густини води, олії, розчину солі, картоплі, мила, печива
  • – вивчення властивостей води, металів, паперу.
 • – Розв’язання прикладних задач.
 • – Участь в інтелектуальних іграх:
  • – фізичне доміно “Українські фізики та винахідники”
  • – фізичне лото “Зроблено в Україні”
  • – вікторини “Цікава вода” і «Метали в житті людини»
  • – фізичне доміно “Агрегатні стани речовини і медицина”
  • – гра «Фізика і екологія»
  • – квест «Машини і механізми у нашому житті»

Дана програма укладена на основі програми «Наукові дослідження у фізиці», реком. МОН України, 2010 р. (досуг, експериментальний напрям, вип. 1) та власного досвіду керівника гуртка Єфремової О.А.

У 2015 – 2016 н.р. фізичний гурток продовжує роботу і запрошує учнів 7 і 8 класів до занять.

Для тих, хто любить фізику,

Для тих, хто не любить фізику,

Для тих, хто ще не знає, що він любить фізику,

Гурток прагне довести, що фізика – це цікаво!Теми занять гуртка на 2015 – 2016 н.р.

  Вступ

 1. Вступне заняття. Предмет і завдання фізики. Фізика – основна наука про природу. Сучасні досягнення фізики і техніки.
 2. Знайомство з книгами, журналами, енциклопедіями, довідниками з фізики та техніки. Пошук інформації в бібліотеці та мережі Інтернет. Особливості роботи з книгою.
 3. Фізика – як природнича наука. Наукові методи пізнання

 4. Наукові здобутки і технічні винаходи. Фізичне доміно «Видатні українські фізики та винахідники».
 5. Турнір «Зроблено в Україні».
 6. Спостереження, експеримент, вимірювання та їх значення у розвитку фізики. Вимірювальні прилади.
 7. Вимірювання площі і об’єму тіл. Виготовлення мензурки, палетки.
 8. Вимірювання лінійних розмірів тіл за допомогою лінійки, штангенциркуля, мікрометра, методом рядів.
 9. З історії вчення про будову речовини

 10. Властивості агрегатних станів та їх використання у виробничих процесах. Дослідження властивостей води. Вікторина «Вода».
 11. Вивчення властивостей твердих тіл (папір, гума, пластмаси) виготовлення паперових моделей.
 12. Кристалічні та аморфні тіла. Вікторина «метали». Виготовлення моделей кришталевих ґраток.
 13. Ігрові конкурси за розділом.
 14. З історії механіки

 15. Історія розвитку механіки та її значення.
 16. Механічний рух в житті людини. Траєкторія. Визначення довжини кроку. Виготовлення кутоміру і вимірювання висоти споруди.
 17. Боротьба за швидкість на транспорті та спорті. Швидкість вітру та її вимірювання.
 18. Історія створення годинників. Вимірювання часу за допомогою годинника, метронома, маятника. Виготовлення моделі сонячного годинника.
 19. Розв’язання прикладних задач.
 20. Обертальний рух в природі і техніці. Дослідження особливостей обертального руху.
 21. Коливальний рух в природі і техніці. Маятники.
 22. Звук і його характеристики. Вплив звуків на живі організми. Використання інфразвуків та ультразвуків.
 23. Взаємодія тіл. Сили

 24. Взаємодія тіл. Інерція. Маса. Вимірювання маси тіл різними засобами.
 25. Густина виготовлення моделі ареометра. Вимірювання густини різних тіл.
 26. Розв’язання прикладних задач.
 27. Види сил. Конструювання шкали динамометра.
 28. Сила пружності види деформації. Міцність матеріалів. Конструювання жорстких конструкцій.
 29. Гравітація в житті людини. Припливи і відпливи.
 30. Людина освоює невагомість. Розвиток космонавтики в Україні.
 31. Тиск рідин і газів. Дослідження морських глибин.
 32. Усний журнал «Істрія суднобудування в Миколаєві»
 33. Істрія повітроплавання. Авіація і Миколаїв.
 34. З історії машин і механізмів

 35. Прості механізми в житті людини. Дослідження умов рівноваги тіл.
 36. Турнір «Машини і механізми на виробництві і побуті».
 37. Фізика людини (робота, потужність).
 38. Розв’язання прикладних задач.
 39. Усний журнал «Фізика і НТП»
 40. Ігрові конкурси за розділом.
 41. Виставка робіт учнів гуртка.

Related posts:

Коментування від Vkontakte
Коментування стандартною формою

Залиште Ваш коментар.

Поля, що позначені * обов'язкові до заповнення.