КОНКУРСИ

7-А
12.03.2020

Українська мова

 1. Опрацювати параграф 37 (вивчити правило), вправа 384 (письмово).
 2. Параграф 38 (правило), вправа 387 (письмово)
 3. Параграф 39, зробити опорний конспект з теми «Правопис прислівників разом і через дефіс», виписати всі прислівники до зошита, вправи 397, 400 (письмово)

Виконати тест http://www.ridnamova.kiev.ua/html_test/2.9.6-test.html

ІІ тиждень

 1. Параграф 40 (правило), вправа 413 (І, ІІ) письмово, вправа 418, 419 (письмово)
 2. Тема 5 ст. 220 пригадати, що таке опис зовнішності людини; вправа 598 (завд. І – усно, ІІ, ІІІ, ІV – письмово).
 3. Параграф 41 (правило), вправа 424 (письмово)

Готуємось до контрольної роботи https://learningapps.org/view2061815

Правопис прислівників https://learningapps.org/6757496

Пригадай інші частини мови https://learningapps.org/3168114

 

Зарубіжна література

1. Прочитати детектив Едгара По * Золотий жук *

2. Намалювати карту маршруту Леграна та інших шукачів скарбу .

___________________________________

1. Скласти анкету детективного твору ( за власним вибором )

2 . Написати власний детектив ( за бажанням )
3 . Проілюструвати твір

Трудове навчання

завдання для хлопців

завдання для дівчат

Англійська мова

Стр. 139-152 вивчити слова стр.139 впр.7 ( письмово 7-8 речень) стр. 142 впр. 1( усно)

Повторити тему Past Perfect tense https://www.youtube.com/watch?v=EZopcVLDCHg

Перевірочна робота з теми Past Perfect Tense 7  form

Open the brackets and put the verbs into  Past Perfect forms

 1. When I arrived at the cinema, the film(start).
 2. She (live) in China before she went to Thailand.
 3. After they (eat) the shellfish, they began to feel sick.
 4. If you (listen) to me, you would have got the job.
 5.  Julie didn’t arrive until after I (leave).
 6. When we(finish) dinner, we went out.
 7.  The garden was dead because it (be) dry all summer.
 8. He (meet) her somewhere before.
 9. We were late for the plane because we(forget) our passports.
 10. She told me she (study) a lot before the exam.
 11. The grass was yellow because it(not/rain) all summer.
 12. The lights went off because we (not/pay) the electricity bill.

( Завдання виконати на аркушах. Сфотографувати  та вислати фото мені на Facebook  в ЛС Знайти мене Ира Копирина  та кинути фото)

Стр 149 впр 3 створити розповідь про візит до театру або кіно. 10 речень Записати  на відео та надіслати через Messenger in Facebook. Продивіться відео , можна використати для вашої розповіді.

Біологія

Опрацювати самостійно §43. Скласти конспект

1. Безумовні рефлекси (визначення, приклади, значення)
2. Умовні рефлекси (визначення, приклади, значення)

Алгебра
Переглянути відеоуроки
https://www.youtube.com/watch?v=f4O_ALDW5Eo
https://www.youtube.com/watch?v=hmUJdHOJuIQ
https://www.youtube.com/watch?v=8RkMVKHUShI
https://www.youtube.com/watch?v=kPKJNE6FDCs
Розв’язати № 863, 869, 870, 874, 886

__________________________________________

Повторити тему «Функція»

Переглянути відео, записати розв’язані завдання в зошит

https://www.youtube.com/watch?v=f4O_ALDW5Eo

Повторити п. 23, розв’язати № 851, 859, 868

Записати в зошит «Головне в параграфі 3» на с. 172

Виконати завдання «Перевірте себе» на с. 170 – 172

Геометрія
Переглянути презентацію “Коло і круг” ( п. 19.1)
https://naurok.com.ua/prezentaciya-kolo-i-krug-7-klas-88795.html
Розв’язати № 538, 541, 543
Властивість діаметра, перпендикулярного до хорди (п. 19.2)

Обернене твердження

Розв’язати № 546, 547

Дотична до кола, її властивість та ознака ( пункти 20.1, 20.2)

Переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=KDrV6EdWuAI

https://www.youtube.com/watch?v=1A3YPF3E4zQ

Розв’язати задачі № 562, 563, 565, 567

Властивість відрізків дотичних (пункт 20.3)

Переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=N1uy9uTNZmo

Дотик двох кіл ( пункт 20.4)

Розв’язати  задачі № 569, 570

Інформатика

Параграфи 20-22 –  прочитати та скласти словник.

Створити та оформити за зразком таблицю «Шкільне приладдя» ст. 146 (виконати розрахунок як показано на картинці в підручнику).

Виконати завдання 2 та 3 практичної роботи №6 ст.174

(завдання можна виконати в google таблицях та надати мені доступ до них або просто надіслати таблиці на пошту: moyainformatika@gmail.com)

Географія

Тема:Рельєф. Корисні копалини Євразії.

Опрацювати §41. Знати висновки «коротко про головне» стор. 201-202.

Підписати на контурній карті географічні назви, підручник стор.230, форми рельєфу.

https://www.purposegames.com/game/14SfDkSSj2D  – Игра на знание рельєфа.

 7А – 16 березня 2020 р.

Тема: Загальні риси клімату Євразії.

Відпрацювати §42, мал.99 стор. 203. Коротко про головне стор. 205

 7А – 20 березня 2020 р.

Тема: Кліматичні пояси і типи клімату  Євразії.

Відпрацювати §43, мал.100 стор. 206. Практична №11, стор. 231, виконуєте завдання №2 стор.232-233 в робочому зошиті.

Музичне мистецтво

Сприйняття та інтерпретація творів музичного мистецтва

 1. Б.Окуджава «Його величність, жінко»,

Б.Окуджава «Молитва Франсуа Вийона» у вик. Жанни Білічевської.

муз.І.Шварца, сл..Б.Окуджави «любов і розлука» у вик. Олени Камбурової,

Ю.Візбор «Изгиб гитары желтой»,

Е.Драч «Б`ють пороги» (на слова Т.Шевченка).

 1. В.Висоцький «Пісня про друга», «Висота»,

О.Розенбаум «Вальс – бастон»,

О.Дольський «Мені зірка впала на долоньку», «Господа офіцери»,

С.Нікітін «Під музику Вівальді», «Олександра».

 1. І.Кальман, оперетта «Фіалка Монмартру» арія «Карамболіна» у виконанні О.Крицької.

І.Кальман, оперетта «Принцеса цирку» арія містера Ікс у виконанні Георга Отса.

Хачатурян, Танець із шаблями з балету «Гаяне».

Фізика

фізика

презентація

Для виконання та оцінювання домашніх завдань з фізики необхідно зайти на платформу Google Classroоm (додаток можна встановити на телефон). Щоб приєднатися до курсу необхідний ключ: agc6it5

Русский язык. Урок за 12.03.2020

Тема: «Устное сочинение-повествование «Интересный случай из моей жизни».

Рекомендации по составлению текста.

Повествование — это рассказ о событиях, происшествиях, действиях. Предложения в повествовании, как правило, не бывают слишком длинными и сложно построенными.

Из  каких основных частей должно состоять сочинение? Из вступления, развития действия, кульминации и развязки.

План сочинения (приблизительный)

 1. Когда и с кем данный случай произошел?
 2. Как все начиналось, развивалось?
 3. Что произошло в кульминационный момент?
 4. Чем все закончилось?

Случай необязательно должен быть каким-то выдающимся. Вы можете описать рядовой случай, который, тем не менее, очень вам дорог чем-то. Не забудьте в начале повествования указать, чем примечательно это событие для вас.

Следите, чтобы части текста были связаны по смыслу и грамматически, чтобы не повторялись одни и те же слова в предложениях, следующих друг за другом. Заменяйте слова синонимами или местоимениями.

СОЧИНЕНИЕ УСТНОЕ!

Пример.

Вечный огонь на могиле героя

Вспоминаю его глаза. Синие и глубокие, как река, которую он видел в последний раз, и спокойные; наверное, они и тогда были спокойными. Ребята его возраста увлекаются техникой. Его привлекали корабли. Летом попросился на буксир «Прибой». Взяли. С тех пор у него с языка не сходили морские словечки.

Ну, попробуй-ка, пятнадцатилетний мальчишка, не похвастай ребятам, что капитан доверил на несколько минут штурвал. Еще он любил гитару. Часто уходил в лес и пел. Пел просто так, для себя. И тогда казалось, что гитара и он сливаются в одно целое.

Это произошло на Волге. Буксир, на котором был Валерка, поставили рядом с пассажирским теплоходом.

Вечером на «Прибое» был один Валерка. Вдруг баржа, которую привело сюда его суденышко, загорелась. Как нож, ударила мысль: «Там полные трюмы бензина!» Включил сирену. Ноги понеслись к трапу. Но разум заставил остановиться. «Там, на теплоходе, люди», – вспыхнула другая мысль. Сердце отсчитывало секунды. Мгновенно сброшены швартовы и включен двигатель. Валерка подбежал к штурвалу и повел судно к выходу из порта. Взглянув на отдалявшиеся огни теплохода, он почувствовал облегчение.

И в это время взорвался, выбросив в небо огненные столбы, похожие на солнечные протуберанцы. Один из этих столбов упал на «Прибой». Тогда раздался другой взрыв. Взорвались бензобаки буксира.

Потом еще долго горело в этом месте пламя, как Вечный огонь на могиле героя.

(В. Лапин)

Урок за 19.03.2020

Тема:  Наречие (повторение). О-А на конце наречий.

Учебник – параграф 44, с. 202-203; параграф 46, с. 212 (А), 213 (Б).

Рекомендации – по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=-AjwMqn4WRI

Письменно – упр. 248, 249.

Урок за 26.03.2020

Тема:  Правописание наречий (повторение). «Ь» на  конце наречий.

Учебник – параграф 46 (В), с. 214.

Рекомендации – по ссылке:  https://www.youtube.com/watch?v=5gGPyJH4Vg8

Англійська мова стр 146 правило” Reflexive pronouns “https://teacheng.info/theory/grammar/reflexive-pronouns/

впр 1 письмово, стр 147 впр. 2 письмово стр 149 впр 3 усно.

https://youtu.be/iBgN15aosSI ( театр Шекспира)

русский язык.
Контрольный тест по теме “О-А на конце наречий” необходимо пройти по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1LRWZMlaTVId-HRmXanWV8tYRf63ZhNbLcp6QI06Rjhw

Зарубіжна література

1. Підготувати розповідь про героїв новели Е . По ” Золотий жук ”

2. Прочитати оповідання  А . К . Дойла ” Пістрява стрічка ”

3 . Читати твір А . Крісті ‘Десять негренят ‘
Хімія

Робить творчий проект по  19 параграфу та конспекту цього уроку з ключовим словом Закон

Хто не писав самостійну  роботу по 17 та 19 параграфам готуватись писати

По 20 параграфу можна скласти сенкан з ключовим словом «Повітря» або «Кисень»

Образотворче мистецтво

Урок за 17.03.2020

Тема: Дизайн одягу в житті людини.

 1. Прочитай статтю підручника, с. 156-165. Якщо у тебе немає підручника, перейди за посиланням https://classroom.google.com (чи набери в пошуковому рядку слова Google classroom). В правому верхньому куті знайдеш знак «плюс»; вибери функцію «присоединиться». Тобі знадобиться код доступу tbwa2vt  .
 2. Виконай ескіз сучасного чоловічого чи жіночого одягу за допомогою олівців, фломастерів чи фарби. Сфотографуй , підпиши, перешли  фото за адресою: dovbenkoe@gmail.com

Уроки за 24.03 та 31.03.2020

Тема: Віртуальні екскурсії музеями світу.

Відвідайте  віртуальну екскурсію одним зі світових музеїв, наприклад, нью-йоркську Колекцію Фріка https://www.frick.org/visit/virtual_tour   чи Берлінську національну галерею http://www.googleartproject.com/collection/alte-nationalgalerie-staatliche-museen-zu-berlin/museumview/

Ширший список сайтів музеїв можна переглянути за посиланням  http://musei-online.blogspot.com/

Напишіть кілька речень про витвір мистецтва, який вразив вас. Пришліть відповідь на адресу dovbenkoe@gmail.com  Не забудьте підписати.

Основи здоров’я

Прочитати § 23,  § 24. Написати есе на тему «Один день мого життя: я серед друзів» АБО «Один день мого життя з родиною»

Українська література

посилання на завдання

Related posts:

Коментування від Vkontakte
Коментування стандартною формою

Залиште Ваш коментар.

Поля, що позначені * обов'язкові до заповнення.